Home » Safety and Security

Safety and Security

Mae Iechyd a diogelwch yn bwysig iawn i ni ym Meithrinfa Cae’r Ffair. Caniatawn i’ch plentyn gael ei gasglu gan berson a enwir rhagflaen yr ydym wedi ei gwrdd cynt yn unig, oni threfnir yn wahanol gennych ymlaen llaw.

Yn ogystal â chael cyfartaledd uchel o staff i blentyn, mae nifer o modweddon diogelwch yn rhan anatod o fframwaith diogelwch y feithrinfa. Mae hyn yn cynnwys pedwar camera wedi eu cysylltu i sustem TCC sy’n recordio 24awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, i sicrhau diogelwch eich plentyn o’r tu allan, a hefyd i alluogi ei weithgareddau gael eu monitro o’r swyddfa.

Adeiladau o ansawdd uchel, sy’n ddiogel a wedi eu cynnal a’u cadw yn dda:

  • Mae swnyn ar y drws blaen gyda TCC a gall gael ei agor o’r tu fewn yn unig.

  • Gardd mawr, diogel.

  • Mae pob gwydr hygyrch yn cydymffurfio â Safonau Prydeinig ar gyfer Diogelwch Gwydr.

  • Cyflenwad o ddŵr twym gyda’r tymheredd wedi ei reoli i’r tapiau yn nhai bach y plant i atal sgaldani.

  • Gorchyddion bysedd wedi eu gosod ar bob drws i atal y plant rhag eu bysedd wedi maglu.

  • Ystafelloedd newid clytiau ar wahan, ystafelloed hyfforddi defnyddio’r tŷ bach a thai bach plant.

  • Llawr ac arwynebau gwaith diogel a hylan.

  • Larymau tân, sustemau canfod gwres a mwg, a goleuadau argyfwng ar gyfer dianc cyflym. Ymarferiadau tân cyson.

  • Goleuadau allanol, larymau ymyrwr/byrglwr wedi ei fonitro 24awr ac adeiladau diogel caeedig.