Home » Healthy Eating

Healthy Eating

Darparwn ystod eang o brydau a byrbrydau maethlon a baratoir yn ffres ar y safle gan ein cogydd/es breswyl. Defnyddiwn gynyrch ffres tymhorol yn unig a brynir yn lleol gan sicrhau bod ein bwyd yn flasus, cytbwys faethlon, a baratoir gyda chariad..
Rydym yn ymfalchïo bod ein cegin wedi derbyn pum seren yng nghynllun glendid bwyd y cyngor ‘Sgoriau ar y Drysau’ . Mae’r fwydlen yn newid yn wythnosol a gellir eu gweld drwy glicio ar y bwydlenni isod:

Caerffair Kitchen

Menu Week 1

Menu Week 2

Menu Week 3

Menu Week 4