Home » Our service

Our service

Croeso i Cae’r Ffair Cyf, rydym yn feithrinfa ddydd dan berchnogaeth annibynnol a gofrestrir gyda AGGCC, ein nod yw darparu gofal/addysg o’r radd flaenaf i oedrannau 0-11 oed.
0-3oed – 8yb – 6yh
3-11oed – brecwast 8yb – 9yh
clwb ar ôl ysgol 3yp – 6yh

gwasanaeth ychwanegol 7.30yb – 8yb (drwy apwyntiad yn unig)

(Rydym hefyd yn casglu o ysgolion Crosshands, Llechyfedach, Cefneithin a Maesybont.)