Welcome to Cae'r Ffair Nursery

We provide full days and half day sessions for children aged between 3 months and 11 years, we provide breakfast, holiday and after school club. We can also arrange pick up and drop off.

Our aim at Cae'r Ffair is to help children achieve their full potential by building a foundation of knowledge and experience.

Croeso i Meithrinfa Cae'r Ffair

Rydym yn darparu diwrnodau llawn a hanner diwrnod, ar gyfer plant rhwng 3 mis ac 11 oed, rydym hefyd yn darparu brecwast, gwliau a clwb ar ol ysgol. Gallwm hefyd casglu eich plentyn o'r ysgol ai gollwng.

Ein nod yn Cae'r Ffair yw helpu plant i gyflawni eu potensial llawn trwy adeiladu ar sylfaen a wybodaeth a phrofiad.

We have just had our latest Estyn report which you are now able to view.